Follow us on

Kodeks Etyki

Kodeks Etyki firmy HOPI HOLDING a.s. określa podstawowe wartości i zasady firmy oraz jej pracowników, kładąc nacisk na wysokie standardy moralne. Opiera się na poczuciu odpowiedzialności wobec partnerów biznesowych, pracowników, przyszłych pokoleń i środowiska.

Pełny tekst Kodeksu Etyki Wartości rodziny biznesowej Piškanin

 • Jako akcjonariusze myślimy i działamy jak silna rodzina, która jest zjednoczona i w ten sposób działa na zewnątrz.
 • Dokładamy wszelkich starań, aby być wzorem dla przyszłych pokoleń naszej rodziny. Musimy ciężko pracować i być przygotowanym na wielki wkład pracy. Marka to nasza pasja.
 • Działamy razem jako równi.
 • Nasze motto brzmi: „Przyszłość potrzebuje zarówno teraźniejszości, jak i przeszłości”.
 • Nie chcemy osiągać krótkoterminowych zysków kosztem długoterminowego i trwałego sukcesu.
 • Pełny tekst Kodeksu Etyki

 • Naszą misją jest „Zapewnienie klientom takiej usługi, aby byli dumni z bycia naszymi partnerami”.
 • Utrzymanie długoterminowej i niezależnej własności Spółki jako firmy rodzinnej. Nie chcemy ani nie szukamy żadnych inwestorów ani partnerów strategicznych na poziomie Spółki.
 • Firma musi stale się rozwijać i być zarządzana z zyskiem, aby stać się liderem w odpowiednim segmencie biznesowym.
 • Niezależność od banków i innych inwestorów zewnętrznych; zatrzymywać zyski w spółce w jak największym stopniu, zmniejszać wypłaty dywidendy i dążyć do wzrostu z własnych mocnych aktywów i zasobów.
 • Pasja: Cechuje nas radość i entuzjazm („nasze serce bije za to, co robimy”)
 • Pracujemy jako zespół.
 • Szacunek do innych.
 • Nasza rodzina przestrzega wartości i realizuje cele

 • Zasady etyczne i poszanowanie prawa są podstawowymi zasadami naszego zachowania i kultury korporacyjnej.
 • Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów krajowych i międzynarodowych oraz wszystkich odpowiednich norm i reguł.
 • Zachowujemy się jak firma odpowiedzialna społecznie.
 • Wszelkie faktyczne naruszenia lub podejrzenia naruszenia (a także wszelkie próby naruszenia) odpowiednich przepisów ustawowych i wykonawczych muszą zostać zgłoszone Zarządowi Spółki.
 • Przestrzegamy zasad prawnych, przepisów wewnętrznych i innych

 • Nasze relacje z pracownikami i relacje między nimi opierają się na szacunku dla ludzi i prawach człowieka.
 • Nie akceptujemy żadnych form dyskryminacji, nękania ani zastraszania.
 • Standardami w naszych relacjach z pracownikami są zawsze procedury i warunki określone przez prawo.
 • Nasi pracownicy są odpowiednio wynagradzani za swoją pracę.
 • W odniesieniu do naszych pracowników, ale także w stosunku do władz publicznych, wypełniamy nasz ustawowy obowiązek informowania.
 • Nie odrzucamy skarg naszych pracowników ani innych osób i postępujemy z nimi w sposób odpowiedzialny.
 • Doceniamy naszych pracowników

 • Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia naszych pracowników jest naszym priorytetem. Stwarzamy najkorzystniejsze warunki pracy i zapewniamy, że wszystkie czynności wykonywane są zgodnie z procedurami bezpieczeństwa.
 • Regularnie szkolimy naszych pracowników i zobowiązujemy ich do bezpiecznej pracy i ochrony zdrowia.
 • Zapewniamy naszym pracownikom osobiste wyposażenie ochronne zgodnie z przepisami.
 • Konsekwentnie zapewniamy ocenę zdrowia naszych pracowników poprzez system badań lekarskich.
 • Jednakże, w przypadku odniesienia obrażeń lub wypadku nasz system sprawdzania i działania zostanie zastosowany, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu obrażeń lub wypadków.
 • Dbamy o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia

 • Budujemy wzajemnie korzystne relacje i promujemy nasze wartości i zasady biznesowe w kontaktach z naszymi partnerami biznesowymi.
 • Wszystkie informacje i dane traktujemy jako poufne (z wyjątkiem tych publicznie dostępnych) i nie mogą być one wykorzystywane dla osobistego zysku.
 • Szanujemy prawa własności intelektualnej, zachowujemy poufność tajemnic handlowych i innych informacji niejawnych.
 • Chronimy informacje w zakresie przewidzianym przez prawo, umowy z partnerami biznesowymi i etykę biznesową.
 • Potępiamy wszelkie przejawy korupcji

 • Uznajemy zerową tolerancję dla oferowania lub przyjmowania łapówek.
 • Od naszych pracowników surowo wymagamy, aby powstrzymywali się od wszelkich praktyk korupcyjnych; nikt nie będzie wymagał ani przyjmował żadnego świadczenia w zamian za zapewnienie lub obietnicę udzielenia jakiejkolwiek korzyści, ani oferował lub zapewniał takiego działania w związku z pracami wykonanymi dla naszej Firmy, w naszym imieniu lub w odniesieniu do naszej Firmy.
 • Unikamy wszelkich umów, które mogłyby prowadzić do konfliktu interesów między działalnością osobistą a biznesową lub pociągać za sobą taki konflikt.
 • Chronimy środowisko

 • Staramy się chronić środowisko.
 • Minimalizujemy uwalnianie szkodliwych emisji i odpadów do środowiska oraz wykorzystanie ograniczonych zasobów (energii, wody i surowców).
 • Staramy się zmniejszać wymagania środowiskowe usług i produktów, które dostarczamy.
 • Oferty pracy

  Wszystkie oferty pracy

  W tej chwili nie ma ofert pracy w tym centrum dystrybucji

  Dlaczego HOPI jest dobrym wyborem?

  Naszą mocną stroną jest: koncentracja
  na potrzebach klienta i zadowoleni pracownicy.

  Więcej o HOPI
  Działamy w całej Europie Centralnej
  Stabilność, elstyczność, bezpieczeństwo
  Uczciwy pracodawca
  Wysokie standardy obsługi klienta
  Stale rosnąca wydajność
  Wspieramy i rozwijamy naszych pracowników

  Firmy,
  które nam zaufały

  Ministerstwo Zdrowia ARP P&G Makro Cash&Carry Coca-Cola HBC Mondelez